Verwerking persoonsgegevens

Verwerking persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Verkoper, o.m. voor de administratie van zijn klantenbestand.

DeBouwdoos.be zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper. De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot:

DeBouwdoos.be
Sint Amandsesteenweg 382
B-2880 Bornem,
met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.